Wat geloven we?

Wat geloven we?

We geloven dat wij aan God verbonden zijn door de Heer Jezus, Gods Zoon, die zijn leven heeft gegeven om de wereld met God te verzoenen (Johannes 3:16).
We geloven dat de Bijbel het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God is voor ons geloof en voor hoe we moeten leven.
We weten ons als leden van de gemeente verbonden aan elkaar en aan de kerk die de Heer Jezus door de eeuwen heen op allerlei plaatsen bijeen heeft gebracht.

Vanaf het begin is er nagedacht over de Bijbel. Wat is belangrijk om door te geven? Wat is zinnig en wat is onzinnig? Er zijn mensen (geweest) die volgens onze voorouders en volgens ons een verkeerde uitleg aan de Bijbel hebben gegeven. (Vaak worden deze mensen ‘ketters’ genoemd.)

De kerk heeft tegen dwaalleer (verkeerde uitleg van de Bijbel) belijdenissen geschreven. Er staat het een en ander in de algemene belijdenisgeschriften en ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels (ook wel bekend als de drie formulieren van eenheid).

Maar we willen ook gemeente zijn in deze tijd. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de samenleving. We zijn een gemeente van gewone mensen, die mooie en verdrietige dingen beleven; die in het gewone leven van elke dag staan. In dat gewone leven van elke dag vertrouwen we ons toe aan de zorg van God, onze Vader in de hemel. Wij zijn dus niet bijzonder, maar vinden het wel een wonder dat God met gewone mensen iets moois wil opbouwen.

Laatste hyperlinkcontrole: 8 december 2016.
Laatste wijziging: 8 december 2016.