Verwerkingsvragen

Verwerkingsvragen bij 2 Korintiers 4:16-18
1. Paulus haalt Psalm 116 aan. Kun jij begrijpen dat hij daar moed en troost uit geput heeft?

2. We hebben bevrijdingsdag gevierd. Vind je dat Psalm 116 mooi bij die dag past? En waarom?

3. Geloof brengt een grote verandering in het leven van mensen, zoals een rups een vlinder wordt. Hoe is die verandering in je eigen leven te merken?

4. Wat betekent de hoopvolle verwachting voor de toekomst voor je motivatie vandaag voor je werk hier op aarde?

5. Wat zeggen je de tegenstellingen die Paulus gebruikt in vs.17 tussen licht en zwaar, tijdelijk en eeuwig, verdrukking en luister?

6. Vergelijk onze tekst eens met 1 Korintiers 15:58. Wat valt je op?

7. Een aarden pot, waarin een schat vervoert wordt. Vs. 7.Paulus gebruikt dat beeld voor een mens, die boodschapper is van het evangelie. Wat zegt dat over de boodschapper en wat over de boodschap?