Verwerkingsvragen 2 Koningen 2

VERWERKINGSVRAGEN 2 KONINGEN 2
1. Elia is profeet van de HEER. Hij ging gekleed in een ruwharen mantel. Wat is de betekenis van die mantel?
2. Het einde van Elia komt. Hij weet dat zelf ook. Hoe ben je er zelf mee bezig, omdat je weet dat ook voor jou het einde hier op aarde komt?
3. Elia is gehoorzaam op reis gegaan van Gilgal naar Betel, van Betel naar Jericho, van Jericho naar de Jordaan. Elisa bleef zijn meester trouw en ging met hem mee, terwijl Elia alleen wilde gaan. Waarom zou Elisa toch steeds met Elia meegegaan zijn?
4. Onder het oude verbond zie je dat koningen en profeten de Geest van de HEER ontvangen voor hun opdracht. Waaruit blijkt dat Elisa de geest van Elia heeft geërfd?
5. Elisa heeft ook later de hemelse legers van vurige engelen en strijdwagens gezien, toen hij in zijn woonplaats Dotan door de Arameeërs werd belegerd. God stond aan zijn kant. Welke bemoediging gaat er van uit, dat Elisa Elia naar de hemel heeft zien gaan?
6. Elisa was verdrietig om het heengaan van zijn Meester. Hij scheurt zijn kleren als teken van rouw. ‘Mijn vader, mijn vader’, roept hij uit. Welke band heb je met de hemelse Vader? En wat heeft je eigen vader daarin betekend voor je?
7. Elia is samen met Mozes later verschenen aan Jezus, toen hij op de berg van de verheerlijking was. Beide voorgangers zijn op bijzondere wijze door God van de aarde weggenomen. Jezus moest wel sterven aan het kruis om de dood voor ons te overwinnen. Hij is wel in een graf gelegd. Waarom moeten wij nog wel sterven, terwijl Jezus toch de overwinning op de dood al heeft behaald?