Verwerkingsvragen 2 Koningen 1

VERWERKINGSVRAGEN 2 KONINGEN 1
1. Wat kan de reden zijn dat koning Achazja nu een afvaardiging zendt naar een afgod in Ekron Baäl-Zebub? Hij vereerde toch al andere afgoden?
2. Hoe kan het dat koning Achazja zo hardnekkig blijft weigeren om de HEER, de God van Israël te erkennen?
3. Ik las in een verklaring, dat het ook kan zijn dat Elia zelf te ver ging door vuur uit de hemel te laten komen, omdat hij daartoe geen rechtstreekse opdracht krijgt. Waarom denk je dat die uitleg niet juist is?
4. De toorn van God door vuur uit de hemel te werpen en zoveel mannen te treffen, stelt ons vandaag voor grote vragen. Wie is God, dat hij zo toornt over de zonde? Hoe komt het dat zoveel mensen vandaag met die oordelen van God uit het OT zoveel moeite hebben?
5. Kan het vuur van de toorn van God ook vandaag nog zo oplaaien, dat veel mensen erdoor worden verteerd? Waar denk je dan aan?
6. Heel de aarde zal niet meer worden verwoest door een grote zondvloed, zoals in de dagen van Noach. Maar aan het eind van de tijd zal het vuur van God de aarde zuiveren van alle kwaad. Johannes de Doper zegt over Jezus in Mat.3: 11 “Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.“ Wat is het vuur dat Jezus bedoelt? Wat heeft de komst van de Geest te maken met het oordeel van God over deze wereld?
7. Eerbied en ontzag voor God betekent ook eerbied voor degene die Hij zendt. Geldt dat vandaag nog? Waarom wel/niet?