Tagarchief: zondag

Zondagen met naam

Tegenwoordig strijden allerlei christelijke organisaties om een bepaalde zondag in de aandacht te mogen staan. Ook zijn er plaatselijk bepaalde zondagen, die er op de een of andere manier moeten uitspringen door een bijzondere naamgeving. Zo hebben we een Michazondag, een Kijk-Zie-Ontdekzondag, een Bijbelzondag, een TUK-zondag, een zendingszondag, een startzondag of een projectzondag. Gelukkig hebben we soms tussendoor ook nog een ‘gewone zondag’.

Het is een heel gedoe om al die bijzondere zondagen te plannen en daarmee rekening te houden in de gang van het kerkelijk jaar. Ik word er eerlijk gezegd wel eens wat moe van. Het levert ook nogal een versnipperd beeld op. De ene zondag is het weer dit en de andere zondag dat. We moeten voor het een aandacht hebben en mogen vervolgens ook het andere niet uit het oog verliezen. Het levert positief gezegd toch een heel gevarieerd beeld op van diverse zondagen. Een palet van kleuren, waar een schilder bij staat te likkebaarden. En veel gemeenteleden zullen het wel prima vinden. Maar anderen worden er onrustig van en weten niet meer zo goed waar ze aan toe zijn.

Eigen koers

Het aanbod van materiaal voor hele diensten en kindernevenactiviteiten maakt het allemaal gemakkelijk. Je kunt ze zo downloaden en hup je hebt weer een dienstje klaar. Ideaal voor luie dominees en kinderwerkers. Maar aan de andere kant biedt het ook goede mogelijkheden om een invulling te geven aan een eredienst. Neem nu Micha Nederland. Die organisatie verbindt verschillende christelijke Nederlandse organisaties en kerken. Uitgangspunt voor de activiteiten is Micha 6 vers 8:  “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Dit jaar was het thema ‘Heel de schepping’ voor zondag 19 oktober j.l. Dit thema doet een appèl op christenen om na te denken over de schepping en hun verantwoordelijkheid daarin voor hun naasten: mens, dier en natuur. Organisator ds. Rijn de Jonge stelt: “Als christenen geloven we dat God zelf herstel brengen zal. Wat geknakt is maakt hij weer heel. Op zijn tijd. En tot die tijd kunnen we niet blijven toekijken en stilzitten. Want de kerk – zijn lichaam – is er om herstel te brengen, recht te zetten en heel te maken. Tot eer van God en ten dienste van heel de schepping.” Dat is allemaal heel mooi geformuleerd en daar kun je wel wat mee, denk je dan als dominee. Maar in hoeverre past zo’n zondag bij het beleid dat je als kerkenraad en gemeente hebt bij de koers die je als gemeente vaart? Wordt daar wel over nagedacht? Ik heb soms het gevoel dat er maar wat wordt gedaan en dat we ons onvoldoende bezinnen op wat er nodig is voor de gemeente in deze tijd en op deze plaats. Daarom lijkt het me goed eens na te denken over de eigenheid van de gemeente. Wat is er hier nodig. Welke thema’s spelen hier een rol? Wat is de boodschap, die de gemeente nodig heeft? We moeten de thema’s niet teveel ons laten opdringen door allerlei christelijke organisaties die om aandacht vragen.

Rust

We moeten al zoveel. En veelal betekent extra aandacht voor dit of dat, dat we toch weer wat moeten. De zondag is er juist voor om te genieten en te rusten van ons vele ‘moeten’. Daarom pleit ik ervoor om doelbewust de omgang met God te zoeken op zondag. Niet langer de nadruk op allerlei christelijke actie en doenerigheid. Maar genieten van het leven met God, die ons zoveel te genieten geeft (waar we ons maar nauwelijks de tijd voor gunnen). Ik denk aan het tochtje wat we eens maakten met de zeilboot van mijn zwager. Je hebt alle tijd om te spreken, maar ook om te zwijgen, om te kijken, maar ook om je ogen te sluiten en na te denken of je hoofd gewoon leeg maken. Dat was genieten. Voortgedreven door de wind, het geluid van het klotsen van het water tegen de boeg en het gekrijs van een meeuw, die zich ook laat meevoeren met de wind. Op zondag mogen we op adem komen bij God, die ons de adem geeft. Zondag aan zondag voert Hij ons mee op de vleugels van zijn woord. Ik ben zelf ook maar een ademtocht en toch weet ik me gedragen door zijn eeuwige armen. Wat kan ik daar van genieten. Laten we niet denken dat de wereld door ons in stand gehouden moet worden. Alsof we zelf de wereld kunnen redden door onze christelijke actie. Maar laten we vanuit de levende omgang met God zoeken naar wat goed is voor de schepping, voor alle mensen en dieren, want God is onze Schepper, Verlosser en Vernieuwer. Geniet dan van de zondag als dag van onze Heer. Hoe ongewoon kan dat zijn!

Reageren kan op onze Facebookpagina; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

^
Homepage