Tagarchief: gereformeerde kerken

Gereformeerde kerken info

Hierbij een brief van gereformeerdekerken.info.

Geachte heer, mevrouw,

In augustus dit jaar bestond onze website (‘GereformeerdeKerken.info’) één jaar. De website houdt zich bezig met de publicatie van nieuwsfeiten en historische overzichten betreffende de Gereformeerde Kerken. In het voorbije eerste jaar groeide het aantal maandelijkse ‘unieke bezoekers’ weliswaar tot 10.000 personen, maar toch merken we telkens dat de site nog niet bij iedereen, die daarvoor belangstelling zou kunnen hebben, bekend is.

Hoewel de site zich blijkens het opschrift richt op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (nu binnen de PKN), is duidelijk dat het grootste deel van hetgeen op de site gepubliceerd wordt een gezamenlijke geschiedenis met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) – dus tot 1944 – betreft. Vandaar dat deze site ook voor u en/of voor uw gemeenteleden interessant zou kunnen zijn.

Dat is de reden dat wij u (alleen vandaag) de link naar onze website ‘GereformeerdeKerken.info’ toezenden.

Overigens maken we u er op attent dat de redactie van de website, op verzoek van de betreffende kerken, tot nog toe een zestal archieven van vrijgemaakt-Gereformeerde Kerken en kerkelijke vergaderingen inventariseerde en over de betreffende kerken c.q. kerkelijke vergaderingen door hen uitgegeven (zeer) uitvoerige historische overzichten schreef (zie in de keuzerubriek bij ‘Boeken’ en daarin bij ‘Nog voorradige boeken’).

(We vonden uw e-mailadres in het ‘Handboek 2016’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland).

Met een hartelijke groet!

Namens de redactie van GereformeerdeKerken.info

G.J. Kok – Groningen

http://gereformeerdekerken.info/