Tagarchief: Bijbelcursus

Met de Bijbelcursus op zoek naar antwoorden

‘Als God goed is, waarom is er dan lijden en waarom grijpt hij niet in?’
‘In feite komen alle godsdiensten op hetzelfde neer: goed zijn voor elkaar en deze wereld.’ ‘Of er leven is na de dood? Wie zal ons dat vertellen…’

Pasen is voor christenen een belangrijk feest. Voor anderen heeft het paasfeest echter geen enkele betekenis meer. Juist onder die groep mensen trekken evenementen als The Passion de laatste jaren veel belangstelling. Soms worden daardoor allerlei vragen opgeroepen waar meestal geen kant en klare antwoorden op zijn. Wel handvatten om samen op zoek te gaan. Samen na te denken en al lezend in de bijbel te ontdekken of dit oude boek ook nu nog iets te zeggen heeft. De Bijbelcursus wil zo’n handvat zijn.

De Bijbelcursus is geschreven in duidelijke, begrijpelijke taal en helpt de Bijbel te leren kennen. De cursus bestaat uit 25 lessen en is geschikt voor mensen die nog niet zo lang geloven of voor hen die kennis willen maken met de bijbelse verhalen en de inhoud van het christelijk geloof. Uiteraard kunnen christenen die hun bijbelkennis willen opfrissen ook gebruik maken van de Bijbelcursus!

Naast de rode draad van de bijbelse verhalen komen onderwerpen aan bod als: bidden, wie is God? en heb ik de kerk nodig om te geloven?. Cursisten krijgen zo niet alleen een duidelijk beeld van de Bijbel en het christelijk geloof maar ook van wat het leven als christen inhoudt. Alle lessen zijn voorzien van bestaande en nieuw ontwikkelde filmpjes. Daarnaast sluit iedere les af met een aantal vragen waarbij de mogelijkheid wordt geboden voor online begeleiding. Zo kan de cursist eventueel ook in gesprek gaan over andere onderwerpen die hem of haar bezig houden en wil de Bijbelcursus hem of haar helpen bij het vinden van antwoorden.

De Bijbelcursus en ook de promotiefilmpjes zijn te vinden op de website www.opkijken.nl/bijbelcursus.