Links

Meeluisteren

Onze kerkdiensten live of achteraf meeluisteren: zoek met Google op ‘kerkdienst gemist Bruchterveld’.

Belevenissen

Voor foto’s en verslagen van evenementen van onze gemeente, zie onze Facebookpagina.

Steun

Onze gemeente wordt financieel door andere gemeenten uit onze regio (classis) gesteund. (Deze steun is Bijbels gefundeerd: 2 Korintiërs 8.)

Samen met de andere gemeenten in onze classis steunen wij o.a. het Bijbelvertaalwerk onder de Korowai.

Gemeenten

^
Homepage

Kerkverband

Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor. Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.
Deze tekst is afkomstig van het Meldpunt misbruik en seksuele intimidatie binnen pastorale en kerkelijke situaties. (De link bij het woord ‘ons’ in het citaat is door de beheerder van de website van GKv Bruchterveld toegevoegd en verwijst naar dezelfde website.) Als je (seksueel) misbruikt of geïntimideerd wordt en/of bent, kun je dat daar melden. Als je dat niet goed durft, ga dan naar mensen die je wèl vertrouwt, of naar een plaats waar je anoniem op internet kunt, en/of naar de politie.

Scholen

^
Homepage

Bruchterveld

Bijbelstudie

Vertalingen

Nederlands
Andere talen
  • Biblia.com: Engels, latijn, oud-Grieks, Italiaans, Frans, Spaans, Duits, Tsjechisch, Hongaars, Russisch (dd. 25/10/2016)
  • Interlinear Bible: diverse talen, waaronder Hebreeuws en oud-Grieks, met concordantie
Handige gereedschappen

Beheer je een website, en gebruik je een Engelse vertaling om naar door te verwijzen, dan heb je wellicht iets aan Reftagger.

Naslagwerken

Organisaties

Steunpunt Bijbelstudie

^
Homepage

Bladen

Geschiedenis

Geschiedenis van de Gereformeerde kerken in Nederland vanaf 1834, waaronder gezamenlijke geschiedenis van PKN en GKv tot 1944, maar ook latere historie van de GKv, zowel landelijk als regionaal.

^
Homepage

Onderhoud

De links op deze pagina zijn voor het laatst gecontroleerd op 24 april 2018.
Laatste wijziging: 24 april 2018.