Copyright

Auteursrecht
Van anderen

Op deze site wordt geciteerd uit en verwezen naar teksten uit verschillende Bijbelvertalingen. Over het algemeen staat er bij welke vertaling gebruikt is, of zal dat uit de gevolgde link duidelijk worden. Hieronder staan de copyrightmededelingen zoals de uitgevers van de diverse vertalingen die graag zien (de links naar de diverse websites zijn toegevoegd).

Verder wordt gebruik gemaakt van teksten uit de Herziene Statenvertaling, uitgegeven door de Stichting Herziening Statenvertaling. En af en toe wordt de Naardense Vertaling wel eens gebruikt, uitgegeven door Uitgeverij Skandalon, maar dat wordt vrijwel altijd expliciet vermeld.

In de berichten wordt meestal de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt.

Van onze gemeente

Het auteursrecht voor de berichten (blog) op deze site berust bij de afzonderlijke schrijvers of schrijfsters. Overname van teksten of gedeelten daarvan mag alleen met schriftelijke toestemming van de auteur.
Het auteursrecht voor de preken berust bij ds. H.J. Visser.
Het auteursrecht voor de overige pagina’s op deze site berust bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Bruchterveld. Overname van teksten van deze pagina’s mag alleen met schriftelijke toestemming van de kerkeraad.
Het auteursrecht voor de foto’s op deze site en op onze Facebookpagina berust bij de maker(s) van de foto’s.

Voor meer informatie i.v.m. overname, neem contact op met de beheerder van de site.

Verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid voor inhoud

Hoewel de teksten op deze site met zorg zijn samengesteld aanvaardt de kerkeraad geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden. Evenmin aanvaardt de kerkeraad verantwoordelijkheid voor de gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van informatie die op deze site verstrekt wordt.

De berichten (blog) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkeraad. Dat kan ook afgeleid worden uit wat er staat onder ‘Auteursrecht’ ‘Van onze gemeente’.

Verantwoordelijkheid voor links

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Bruchterveld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar vanaf deze site wordt verwezen.

Onderhoud

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 december 2016.
Controle van de links heeft voor het laatst plaatsgevonden op 29 september 2016.

^
Homepage