Diensten

Datum Tijd Voorganger
……… 9:30 …..
14:30 …..

voorb. = voorbereiding
HA = Heilig Avondmaal

Alle aankondigingen uiteraard onder Jakobitisch voorbehoud.

^
Homepage

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. - Johannes 3:16