Contact


ANBI_GKV
Kerkgebouw:
Broekdijk 23
7695 TJ
BruchterveldLogo

Koster:
J. Wuite
Tel. (0523) 232 851

Predikant:
H.J. Visser
Tel. studeerkamer: (0523) 859920

Scriba:
W.A. Welink-Huisman
Hongerdijk 17
7695 SG Bruchterveld
Tel. (0523) 233 612

^
Homepage

Veldpost (kerkblad) (*):
Elsa vd Wetering

Webmaster (*):
vacant

Live meeluisteren of een dienst later beluisteren: kijk op de pagina Links.

(*) Vriendelijk verzoek: lever uw te plaatsen kopij zo compleet en specifiek mogelijk aan, geschikt voor de verschillende media (kerkblad of website). De redactie behoudt zich het recht voor stukken zonder opgave van redenen te weigeren – dit kan b.v. het geval zijn als u uw kopij vergezeld doet gaan van aanpassingsverzoeken. De Veldpost komt meestal één keer per maand uit (soms niet in juli). De inleverdata voor de kopij worden doorgaans getoond in de agenda op deze website (in de meest rechtse kolom).

Wilt u e-mailen? Combineer het woord beamer, kerkblad, koster, predikant, scriba of webmaster op de gebruikelijke wijze (‘apestaartje’) met de domeinnaam van deze website (bruchterveld.gkv.nl). We tonen op deze pagina geen e-mailadressen i.v.m. spam (ongewenste e-mail).

^
Homepage