Nieuw kringmateriaal rond thema verbondenheid

Dit Koningskind heeft materiaal ontwikkeld voor kringen en kleine groepen die willen werken aan hun onderlinge verbondenheid. Iedereen kan meedoen; jong, oud, gezond, ziek, al dan niet levend met een beperking. God geeft ons aan elkaar om samen dichter bij Hem te komen. Juist door de ander te leren kennen, leer je jezelf beter kennen. We zijn allemaal even afhankelijk van Gods genade en nodig in zijn gezin. In verbinding met elkaar komt iedereen tot zijn recht.

Omdat samen eten, samen bidden en samen vieren belangrijk zijn bij het creëren van gemeenschap, zijn deze drie elementen gecombineerd in dit materiaal. Elk van de zes thema’s bestaat uit een bijbelstudie , een aantal vragen, een aantal suggesties voor de voorbereiding van het gebed en een eenvoudig recept voor een gezamenlijke maaltijd.

Meer informatie vindt u op www.ditkoningskind.nl . U kunt ook een exemplaar bestellen via info@ditkoningskind.nl  of 030-2363788. De kosten voor de bewaarmap zijn € 9,00 exclusief verzendkosten.

Papoeastam Korowai krijgt evangelie in eigen taal

Een artikel met informatie over het vertaalwerk van Peter Jan de Vries is te vinden bij Indonesiemission. De uitzending van de familie De Vries is een samenwerking van Indonesiemission en Wycliffe. In het artikel komen ook andere taken dan vertaalwerk aan de orde, bijvoorbeeld de medicijnenvoorziening.

Onderaan het artikel staan links naar eerder verschenen artikelen, ook over zending en samenwerking met plaatselijke kerken in Indonesië.

Reageren kan op onze Facebookpagina of via e-mail (webmaster); zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 15 november 2016.
^
Homepage

Gereformeerde kerken info

Hierbij een brief van gereformeerdekerken.info.

Geachte heer, mevrouw,

In augustus dit jaar bestond onze website (‘GereformeerdeKerken.info’) één jaar. De website houdt zich bezig met de publicatie van nieuwsfeiten en historische overzichten betreffende de Gereformeerde Kerken. In het voorbije eerste jaar groeide het aantal maandelijkse ‘unieke bezoekers’ weliswaar tot 10.000 personen, maar toch merken we telkens dat de site nog niet bij iedereen, die daarvoor belangstelling zou kunnen hebben, bekend is.

Hoewel de site zich blijkens het opschrift richt op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (nu binnen de PKN), is duidelijk dat het grootste deel van hetgeen op de site gepubliceerd wordt een gezamenlijke geschiedenis met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) – dus tot 1944 – betreft. Vandaar dat deze site ook voor u en/of voor uw gemeenteleden interessant zou kunnen zijn.

Dat is de reden dat wij u (alleen vandaag) de link naar onze website ‘GereformeerdeKerken.info’ toezenden.

Overigens maken we u er op attent dat de redactie van de website, op verzoek van de betreffende kerken, tot nog toe een zestal archieven van vrijgemaakt-Gereformeerde Kerken en kerkelijke vergaderingen inventariseerde en over de betreffende kerken c.q. kerkelijke vergaderingen door hen uitgegeven (zeer) uitvoerige historische overzichten schreef (zie in de keuzerubriek bij ‘Boeken’ en daarin bij ‘Nog voorradige boeken’).

(We vonden uw e-mailadres in het ‘Handboek 2016’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland).

Met een hartelijke groet!

Namens de redactie van GereformeerdeKerken.info

G.J. Kok – Groningen

http://gereformeerdekerken.info/

Met de Bijbelcursus op zoek naar antwoorden

‘Als God goed is, waarom is er dan lijden en waarom grijpt hij niet in?’
‘In feite komen alle godsdiensten op hetzelfde neer: goed zijn voor elkaar en deze wereld.’ ‘Of er leven is na de dood? Wie zal ons dat vertellen…’

Pasen is voor christenen een belangrijk feest. Voor anderen heeft het paasfeest echter geen enkele betekenis meer. Juist onder die groep mensen trekken evenementen als The Passion de laatste jaren veel belangstelling. Soms worden daardoor allerlei vragen opgeroepen waar meestal geen kant en klare antwoorden op zijn. Wel handvatten om samen op zoek te gaan. Samen na te denken en al lezend in de bijbel te ontdekken of dit oude boek ook nu nog iets te zeggen heeft. De Bijbelcursus wil zo’n handvat zijn.

De Bijbelcursus is geschreven in duidelijke, begrijpelijke taal en helpt de Bijbel te leren kennen. De cursus bestaat uit 25 lessen en is geschikt voor mensen die nog niet zo lang geloven of voor hen die kennis willen maken met de bijbelse verhalen en de inhoud van het christelijk geloof. Uiteraard kunnen christenen die hun bijbelkennis willen opfrissen ook gebruik maken van de Bijbelcursus!

Naast de rode draad van de bijbelse verhalen komen onderwerpen aan bod als: bidden, wie is God? en heb ik de kerk nodig om te geloven?. Cursisten krijgen zo niet alleen een duidelijk beeld van de Bijbel en het christelijk geloof maar ook van wat het leven als christen inhoudt. Alle lessen zijn voorzien van bestaande en nieuw ontwikkelde filmpjes. Daarnaast sluit iedere les af met een aantal vragen waarbij de mogelijkheid wordt geboden voor online begeleiding. Zo kan de cursist eventueel ook in gesprek gaan over andere onderwerpen die hem of haar bezig houden en wil de Bijbelcursus hem of haar helpen bij het vinden van antwoorden.

De Bijbelcursus en ook de promotiefilmpjes zijn te vinden op de website www.opkijken.nl/bijbelcursus.

Zondagen met naam

Tegenwoordig strijden allerlei christelijke organisaties om een bepaalde zondag in de aandacht te mogen staan. Ook zijn er plaatselijk bepaalde zondagen, die er op de een of andere manier moeten uitspringen door een bijzondere naamgeving. Zo hebben we een Michazondag, een Kijk-Zie-Ontdekzondag, een Bijbelzondag, een TUK-zondag, een zendingszondag, een startzondag of een projectzondag. Gelukkig hebben we soms tussendoor ook nog een ‘gewone zondag’.

Het is een heel gedoe om al die bijzondere zondagen te plannen en daarmee rekening te houden in de gang van het kerkelijk jaar. Ik word er eerlijk gezegd wel eens wat moe van. Het levert ook nogal een versnipperd beeld op. De ene zondag is het weer dit en de andere zondag dat. We moeten voor het een aandacht hebben en mogen vervolgens ook het andere niet uit het oog verliezen. Het levert positief gezegd toch een heel gevarieerd beeld op van diverse zondagen. Een palet van kleuren, waar een schilder bij staat te likkebaarden. En veel gemeenteleden zullen het wel prima vinden. Maar anderen worden er onrustig van en weten niet meer zo goed waar ze aan toe zijn.

Eigen koers

Het aanbod van materiaal voor hele diensten en kindernevenactiviteiten maakt het allemaal gemakkelijk. Je kunt ze zo downloaden en hup je hebt weer een dienstje klaar. Ideaal voor luie dominees en kinderwerkers. Maar aan de andere kant biedt het ook goede mogelijkheden om een invulling te geven aan een eredienst. Neem nu Micha Nederland. Die organisatie verbindt verschillende christelijke Nederlandse organisaties en kerken. Uitgangspunt voor de activiteiten is Micha 6 vers 8:  “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Dit jaar was het thema ‘Heel de schepping’ voor zondag 19 oktober j.l. Dit thema doet een appèl op christenen om na te denken over de schepping en hun verantwoordelijkheid daarin voor hun naasten: mens, dier en natuur. Organisator ds. Rijn de Jonge stelt: “Als christenen geloven we dat God zelf herstel brengen zal. Wat geknakt is maakt hij weer heel. Op zijn tijd. En tot die tijd kunnen we niet blijven toekijken en stilzitten. Want de kerk – zijn lichaam – is er om herstel te brengen, recht te zetten en heel te maken. Tot eer van God en ten dienste van heel de schepping.” Dat is allemaal heel mooi geformuleerd en daar kun je wel wat mee, denk je dan als dominee. Maar in hoeverre past zo’n zondag bij het beleid dat je als kerkenraad en gemeente hebt bij de koers die je als gemeente vaart? Wordt daar wel over nagedacht? Ik heb soms het gevoel dat er maar wat wordt gedaan en dat we ons onvoldoende bezinnen op wat er nodig is voor de gemeente in deze tijd en op deze plaats. Daarom lijkt het me goed eens na te denken over de eigenheid van de gemeente. Wat is er hier nodig. Welke thema’s spelen hier een rol? Wat is de boodschap, die de gemeente nodig heeft? We moeten de thema’s niet teveel ons laten opdringen door allerlei christelijke organisaties die om aandacht vragen.

Rust

We moeten al zoveel. En veelal betekent extra aandacht voor dit of dat, dat we toch weer wat moeten. De zondag is er juist voor om te genieten en te rusten van ons vele ‘moeten’. Daarom pleit ik ervoor om doelbewust de omgang met God te zoeken op zondag. Niet langer de nadruk op allerlei christelijke actie en doenerigheid. Maar genieten van het leven met God, die ons zoveel te genieten geeft (waar we ons maar nauwelijks de tijd voor gunnen). Ik denk aan het tochtje wat we eens maakten met de zeilboot van mijn zwager. Je hebt alle tijd om te spreken, maar ook om te zwijgen, om te kijken, maar ook om je ogen te sluiten en na te denken of je hoofd gewoon leeg maken. Dat was genieten. Voortgedreven door de wind, het geluid van het klotsen van het water tegen de boeg en het gekrijs van een meeuw, die zich ook laat meevoeren met de wind. Op zondag mogen we op adem komen bij God, die ons de adem geeft. Zondag aan zondag voert Hij ons mee op de vleugels van zijn woord. Ik ben zelf ook maar een ademtocht en toch weet ik me gedragen door zijn eeuwige armen. Wat kan ik daar van genieten. Laten we niet denken dat de wereld door ons in stand gehouden moet worden. Alsof we zelf de wereld kunnen redden door onze christelijke actie. Maar laten we vanuit de levende omgang met God zoeken naar wat goed is voor de schepping, voor alle mensen en dieren, want God is onze Schepper, Verlosser en Vernieuwer. Geniet dan van de zondag als dag van onze Heer. Hoe ongewoon kan dat zijn!

Reageren kan op onze Facebookpagina; zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

^
Homepage