Alle berichten van René de Groot

Nieuw kringmateriaal rond thema verbondenheid

Dit Koningskind heeft materiaal ontwikkeld voor kringen en kleine groepen die willen werken aan hun onderlinge verbondenheid. Iedereen kan meedoen; jong, oud, gezond, ziek, al dan niet levend met een beperking. God geeft ons aan elkaar om samen dichter bij Hem te komen. Juist door de ander te leren kennen, leer je jezelf beter kennen. We zijn allemaal even afhankelijk van Gods genade en nodig in zijn gezin. In verbinding met elkaar komt iedereen tot zijn recht.

Omdat samen eten, samen bidden en samen vieren belangrijk zijn bij het creëren van gemeenschap, zijn deze drie elementen gecombineerd in dit materiaal. Elk van de zes thema’s bestaat uit een bijbelstudie , een aantal vragen, een aantal suggesties voor de voorbereiding van het gebed en een eenvoudig recept voor een gezamenlijke maaltijd.

Meer informatie vindt u op www.ditkoningskind.nl . U kunt ook een exemplaar bestellen via info@ditkoningskind.nl  of 030-2363788. De kosten voor de bewaarmap zijn € 9,00 exclusief verzendkosten.

Papoeastam Korowai krijgt evangelie in eigen taal

Een artikel met informatie over het vertaalwerk van Peter Jan de Vries is te vinden bij Indonesiemission. De uitzending van de familie De Vries is een samenwerking van Indonesiemission en Wycliffe. In het artikel komen ook andere taken dan vertaalwerk aan de orde, bijvoorbeeld de medicijnenvoorziening.

Onderaan het artikel staan links naar eerder verschenen artikelen, ook over zending en samenwerking met plaatselijke kerken in Indonesië.

Reageren kan op onze Facebookpagina of via e-mail (webmaster); zet er s.v.p. de titel van dit stukje bij.

Laatste wijziging: 15 november 2016.
^
Homepage

Gereformeerde kerken info

Hierbij een brief van gereformeerdekerken.info.

Geachte heer, mevrouw,

In augustus dit jaar bestond onze website (‘GereformeerdeKerken.info’) één jaar. De website houdt zich bezig met de publicatie van nieuwsfeiten en historische overzichten betreffende de Gereformeerde Kerken. In het voorbije eerste jaar groeide het aantal maandelijkse ‘unieke bezoekers’ weliswaar tot 10.000 personen, maar toch merken we telkens dat de site nog niet bij iedereen, die daarvoor belangstelling zou kunnen hebben, bekend is.

Hoewel de site zich blijkens het opschrift richt op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (nu binnen de PKN), is duidelijk dat het grootste deel van hetgeen op de site gepubliceerd wordt een gezamenlijke geschiedenis met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) – dus tot 1944 – betreft. Vandaar dat deze site ook voor u en/of voor uw gemeenteleden interessant zou kunnen zijn.

Dat is de reden dat wij u (alleen vandaag) de link naar onze website ‘GereformeerdeKerken.info’ toezenden.

Overigens maken we u er op attent dat de redactie van de website, op verzoek van de betreffende kerken, tot nog toe een zestal archieven van vrijgemaakt-Gereformeerde Kerken en kerkelijke vergaderingen inventariseerde en over de betreffende kerken c.q. kerkelijke vergaderingen door hen uitgegeven (zeer) uitvoerige historische overzichten schreef (zie in de keuzerubriek bij ‘Boeken’ en daarin bij ‘Nog voorradige boeken’).

(We vonden uw e-mailadres in het ‘Handboek 2016’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland).

Met een hartelijke groet!

Namens de redactie van GereformeerdeKerken.info

G.J. Kok – Groningen

http://gereformeerdekerken.info/

Met de Bijbelcursus op zoek naar antwoorden

‘Als God goed is, waarom is er dan lijden en waarom grijpt hij niet in?’
‘In feite komen alle godsdiensten op hetzelfde neer: goed zijn voor elkaar en deze wereld.’ ‘Of er leven is na de dood? Wie zal ons dat vertellen…’

Pasen is voor christenen een belangrijk feest. Voor anderen heeft het paasfeest echter geen enkele betekenis meer. Juist onder die groep mensen trekken evenementen als The Passion de laatste jaren veel belangstelling. Soms worden daardoor allerlei vragen opgeroepen waar meestal geen kant en klare antwoorden op zijn. Wel handvatten om samen op zoek te gaan. Samen na te denken en al lezend in de bijbel te ontdekken of dit oude boek ook nu nog iets te zeggen heeft. De Bijbelcursus wil zo’n handvat zijn.

De Bijbelcursus is geschreven in duidelijke, begrijpelijke taal en helpt de Bijbel te leren kennen. De cursus bestaat uit 25 lessen en is geschikt voor mensen die nog niet zo lang geloven of voor hen die kennis willen maken met de bijbelse verhalen en de inhoud van het christelijk geloof. Uiteraard kunnen christenen die hun bijbelkennis willen opfrissen ook gebruik maken van de Bijbelcursus!

Naast de rode draad van de bijbelse verhalen komen onderwerpen aan bod als: bidden, wie is God? en heb ik de kerk nodig om te geloven?. Cursisten krijgen zo niet alleen een duidelijk beeld van de Bijbel en het christelijk geloof maar ook van wat het leven als christen inhoudt. Alle lessen zijn voorzien van bestaande en nieuw ontwikkelde filmpjes. Daarnaast sluit iedere les af met een aantal vragen waarbij de mogelijkheid wordt geboden voor online begeleiding. Zo kan de cursist eventueel ook in gesprek gaan over andere onderwerpen die hem of haar bezig houden en wil de Bijbelcursus hem of haar helpen bij het vinden van antwoorden.

De Bijbelcursus en ook de promotiefilmpjes zijn te vinden op de website www.opkijken.nl/bijbelcursus.